Kurumsal

Entegre Yönetim
Sistemi Politikası

Kurumsal
Kurumsal Kurumsal

Entegre Yönetim  Sistemi Politikası

 

SUNMAN olarak Temel felsefemiz,

Kalite, Çevre ve Bilgi ve Güvenliği konularının tümünü içine alan Entegre Yönetim Sistemimizin amacı; paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, topluma, çevreye ve çalışanlarımıza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir.

Bu amaca ulaşmak için;

 • Entegre Yönetim Sistemleri’ nin içerdiği tüm süreçlerin performanslarını, ulusal ve uluslararası yasalara ve ilgili standartlara uygun ürün ve hizmetleri çalışanlarının katılımı ile sürekli iyileştirmeyi ve bunu bir kurumsal kültür haline getirmeyi,

 • Gerçekleştireceğimiz tüm projelerde kaliteli üretim/hizmet sunmayı ve müşteri odaklı çalışmayı temel prensip olarak benimseyeceğimizi,

 • Yüksek kalite ve güvenlik standartlarını tasarım aşamasında ön planda tutarak yeni ürün geliştirilmesi, mevcut ürün ve süreçlerin iyileştirilmesi ile müşterileri memnuniyetinin artırılması amacıyla kalitenin sürekli iyileştirilmesi ve maliyetlerin sürekli düşürülmesinin sağlanması,

 • Satış sonrası kaliteli ve etkin bir hizmet sunarak müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,

 • Kullanımı yasal olarak engellenmiş ürünlere, projelerde yer vermemeyi,

 • Toplum ve çevreye saygılı çalışmayı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, olası meslek hastalıklarına ve yaralanmaya karşı önleyici yaklaşımlar geliştirmeyi,

 • Kirliliği önlemeyi, atıkları azaltmayı, öncelikle geri kazanım olmak üzere atıkların bertarafını sağlamayı,

 • Üretimin gerçekleştirilmesinde olası çevresel etkileri ve iş sağlığı güvenliği risklerini dikkate almayı,

 • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdinde itibar ve değerlerin korunması,

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğinin sağlanması

 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uyulması,

 • Yönetim sistemlerinin performansını izlemeyi, ölçmeyi, bu izleme ve ölçme sonuçlarına göre performansı artırmak için sürekli çalışmak ve iyileştirmeyi gerçekleştirmeyi,

 • Tüm paydaşlarımız tarafından güvenilen iş modeline sahip şirket olarak, oyuncak sektöründe tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyümeyi,

Politikamız, hedeflerimizin belirlenmesi için bir çerçeve niteliğinde olup halkın ve tüm ilgili tarafların erişimine açık hale getirilmiş, çalışanlarımıza ve ilgili taraflarımıza duyurulmuş, sürekliliği sağlanmakta ve periyodik olarak gözden geçirilmektedir.

Entegre Yönetim sistemlerimizin performansının etkinliğini sağlamak, sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak. Hedef ve programlarımızı sürekli gözden geçireceğimizi ve hedeflere ulaşmak için gerekli alt yapı, bilgi ve teknoloji ihtiyacını karşılayacağımızı, faaliyetlerimiz ile ilgili müşteri şartlarına, ulusal ve uluslararası standartlara, kanun, mevzuat ve yönetim sistemlerimizin şartlarına, şirket yönetmeliklerine uymayı taahhüt ederiz.

R0/11.05.2021